Poslední boj

Už nemáš co ztratit,
nemáš co prohrát.
Khalterra umírá,
vládcové chtějí z ní jen brát.

Máš v očích pomstu,
strach se vytratil.
Příprava na poslední bitvu
probíhá z plných sil.

Nad Khalterrou rudne obloha,
zítra bude rudá i zem.
Dráha byla, je svoboda,
snad zítřek nebude ztracen.

Boj na život a na smrt.
Teď už nejde couvnout.
Osud je za tebou jak chrt,
už víš, že budeš muset padnou.

Země se otřásá,
země se chvěje.
Nenávist se dá číst z očí,
smrtka se nadšením směje.

Bitva se rozběhla,
životy zhasínají.
Smrt kosou mává,
vojáci po stovkách umírají.

Naylo opouštíš boj,
ty víš, kde ho najdeš.
Nechceš přátele opustit,
ale jinou cestou teď půjdeš.

Teď stojí před tebou
strůjce všeho zla,
strojvůdce armád temna,
oheň smrti mu v očích plá.

Teď už znáš proroctví,
už znáš pravdu.
Vítězství svobody jediná věc zajistí
a ty víš jakou má cenu.

Nestihla jsi uhnout,
ohnivá koule tě obklopí.
Cítíš bolest.
Smrt v tom žáru čpí. Pálí.

Z posledních sil
sbíráš zbytek talimanu,
posíláš ho na zmiji.
Zasadíš ránu. Poslední.

Plazíš se z bojiště,
před tebou stojí jeskyně,
v ní svatá skála.
Zde se příběh naplní.