Jsi

Jsi anděl, co je nade mnou. Jsi země, co je pode mnou.
Jsi všechno, všechno co jsem vždycky chtěl. Já dal bych vše, jen abych tě měl.

Jsi paprsek slunce, co mě hřeje. Jsi déšť, co mé tělo rozechvěje.
Jsi hvězdou nočního nebe. Jsi ta, co nevidí jen sebe.

Jsi kniha veršů a pohádek. Jsi stín, co mě hladí po zádech.
Jsi vzduch co stále dýchám. Jsi ta, které miluji tě říkám.

Jsi magnet, co mě poutá k sobě. Jsi stopa, co je u mě v domě.
Jsi loď, co nikdy neodpluje. Jsi ta co, mě tak přitahuje.